DSB Litra IV

Model af DSB IV isoleret kødvogn i platformsudgaven med uækvilibreret bremsesysystem bygget i 1900-1903 hos Scandia.

 

Vognene, bygget i årene 1900-1903 til levnedsmiddeltransporter og andet ikke tilsmudsende gods blev efterhånden ombygget i diverse varianter og tilpasset specielle behov. Oprindelig var alle vognene leveret med skydelemme og foranliggende jalousier i vognsidernes fire øvre hjørner. Desuden var de mange IV-vogne leveret brunmalede.

 

De ombyggede IV-vogne havde alle uekvilibreret bremse. I perioden 1939 til 1950 blev de oprindelige bremsehuse nedtaget og erstattet af bremseplatform efter svensk forbillede.

 

Modellen er bl.a. med:

  • Undervogn i metal (diecast).
  • Fjedrende puffer.
  • Håndbøjler i metaltråd.
  • Ætsede lukkebeslag.
  • Profileret DC hjul (0,8mm flange).
  • Mange løst påsatte detaljer i plast og metal.