Cc

Forbilledet


I perioden 1950-1964 leverede Scandia i Randers 140 moderne stålpersonvogne af litra Cc til DSB.
Vognene havde driftsnumrene 1109-1178, 1180-1199 og 1049-1098, underligt nok var vognene i nummerserien 10xx nyere end 11xx-vognene.
Vognene var beregnet til anvendelse i fjerntrafikken mellem landsdelene, og en del af vognene var endvidere RIC-mærkede, og kunne dermed ligeledes anvendes i internationale tog.
Som alle øvrige personvogne på den tid, leveredes vognene brunmalede med gule påskrifter. Endvidere havde de harmonikaer ved overgangene, og hovedparten af vognene havde traditionelle dampvarmeanlæg.
Omkring 1966 fik vognene nye 11-cifrede UIC-numre, men vognene beholdt de samme driftsnumre, dog uden første ciffer.
Fra 1963 begyndte leverancerne af de nye B-vogne, som efterhånden erstattede Cc-vognene i landsdelstrafikken.
I perioden 1968 til 1972 ombyggedes de 100 nyeste Cc-vogne derfor til ”gummivogne”, med nye litra Bg eller Bgc, mens 36 af de ældste Cc-vogne i 1969 omlitreredes til Bgh.
En stor del af disse vogne havde omkring 1966-67 fået nyt interiør og nye vinduer, men udvendigt så de bortset fra toiletvinduerne stort set ud som ved leveringen ca. 15 år tidligere.
Vognene var således fortsat brune med gule påskrifter, og havde fortsat harmonikaovergange og dampvarme.
Bgh-vognene anvendtes flittigt både øst og vest for Storebælt op gennem halvfjerdserne, primært på sidebanerne. Men sidst i halvfjerdserne forsvandt vognene fra Sjælland, og med MR-togenes indtog vest for Storebælt i starten af firserne, blev de sidste vogne overflødige, og den sidste Bgh udrangeredes herefter i 1984.
Med til historien hører, at en enkelt Bgh-vogn blev malet op i det nye røde design.
Det var Bgh 50 86 29-63 114-6 (ex. Cc 1114), der i juni 1973 blev malet rød på Centralværkstedet i København, efter sigende ved en fejl.
Denne vogn var oven i købet blandt de meget få Bgh-vogne, der hverken havde fået nyt interiør eller nye vinduer, men den blev på trods heraf alligevel den eneste røde personvogn med harmonikaovergang i daglig drift.

 

Modellen


Chassis af støbt metal, og overdel af plast. Trin af ætset metal, og håndbøjler af metaltråd.
To forskellige indretninger, med detaljerede sæder og ætsede bagagenet.
Bevægelige harmonikaer af blødt gummi.
Der laves to RIC-mærkede Cc-vogne i oprindelig udførelse, og en moderniseret Cc med UIC-nummer.
Endvidere en brun og den røde Bgh.
Revisionsdatoer og maleangivelser, er for de fleste vognes vedkommende i overensstemmelse med, hvad der reelt stod på vognene.