DSB Hs/His/Hims

Forbilledet
I 1960 fik DSB leveret 10 lukkede godsvogne af stål, af en helt ny type med forskydelige sidevægge.
Vognene fik litra Hs, og var meget moderne i forhold til de mange Gs-vogne DSB ellers fik leveret omkring det tidspunkt. Allerede i 1961 omlitreredes vognene til Hs-t, og i perioden 1962-63 efterfulgtes de så af en serie på yderligere 300 vogne, som ligeledes fik litra Hs-t.
Alle disse 310 vogne leveredes med femcifrede vognnumre, men omkring 1966 fik vognene nye 11-cifrede UIC-numre, og omlitreredes ved samme lejlighed til His.
I 1966-67 fulgte så yderligere 300 vogne, leveret med 11-cifrede UIC-numre som litra His. Det blev de sidste vogne af dette litra, og der blev således i alt bygget 610 vogne af denne type.
Den sidste serie havde ligeledes højtplaceret bremseplatform, men hvor de to første serier havde glatte vognsider med to karakteristiske ”knæk”, havde de sidste 300 vogne sider med to parallelle langsgående profiler i hele sidernes længde.
Omkring 1980 omlitreredes alle His-vognene til Hims, og ved samme lejlighed ændredes 5-8. ciffer i UIC-numrene, men selve vognnumrene ændredes ikke.
Næsten alle Hims-vognene var i drift helt op til midten af halvfemserne.
 
Modellen
Modellerne består af en støbt metalbund og en vognkasse af plast, og er efterfølgende opbygget af mange løst fremstillede dele i både metal og plast.
Vognene har blandt andet fjedrende puffere af messing, ætsede hjørnetrin, håndbøjler af metaltråd og rigt detaljeret bremsesystem.