DSB G/Gs

Forbilledet
Gs-vognene var DSBs lukkede standardgodsvogn fra midt i halvtredserne og nogle årtier frem, og nogle af vognene var i drift helt frem til slutningen af halvfemserne.
Vognene leveredes i tre serier med enkelte større og en række mindre forskelle.
Gs serie 1 leveredes i perioden 1954-57 i 875 eksemplarer, og var oprindeligt litreret G.
Disse vogne havde skruebremse placeret på en bremseplatform, og skydedøre med en fri døråbning på 1.800 mm (ikke at forveksle med dørbredden).
Under skydedørene havde de et meget bredt trin, med en karakteristisk asymmetrisk placering i forhold til døren. Alle vognene var EUROP-mærkede i kortere eller længere perioder, markeret ved en ramme omkring vognnummeret.
Gs serie 2 leveredes i perioden 1959-64 i 2000 eksemplarer, og mere end halvdelen af Gs-vognene var dermed af denne serie.
Vognene havde i lighed med serie 1-vognene skruebremse placeret på en bremseplatform, men havde fået bredere døre med en fri åbning på 2.000 mm.
Gs serie 3 leveredes i 1965-66 i kun 300 eksemplarer, og var dermed klart den mindste serie.
Modsat serie 1 og 2, havde serie 3 ingen bremseplatform, men var bortset herfra meget lig serie 2.
Ligeledes modsat de to første serier, var serie 3-vognene leveret med UIC-numre, de har således aldrig kørt med femcifrede vognnumre.
 
Modellen
Modellerne består grundlæggende af en støbt metalbund og en vognkasse af plast, og er efterfølgende opbygget af mange løst fremstillede dele i både metal og plast.
Vognene har blandt andet fjedrende puffere af messing, ætsede hjørnetrin, håndbøjler af metaltråd og rigt detaljeret bremsesystem.
Vognene leveres i tre serier, Gs 1, Gs 2 og Gs 3.
 
G/Gs 1-vognene ( McK 0601-0610 )
Litra G, femcifrede numre, brun vognkasse og sølvfarvet tag, med og uden EUROP-mærkning (leveringsudgave)
Litra Gs, Femcifrede numre, brun vognkasse og sølvfarvet tag, EUROP-mærkede
UIC-numre, brun vognkasse og gråt tag
DSB-design, sidste udgave, brun vognkasse og brunt tag, ”RAL 8025-design”
 
Gs 2-vognene ( McK 0401-0411 )
Femcifrede numre, brun vognkasse og sølvfarvet tag, med og uden EUROP-mærkning (leveringsudgave)
UIC-numre, brun vognkasse og gråt tag
DSB-design, sidste udgave, brun vognkasse og brunt tag

Gs 3-vognene ( McK 0501-0504 )
UIC-numre, brun vognkasse og gråt tag (leveringsudgaven)
DSB-design, første udgave, brun vognkasse og brunt tag