ABg/Bv

Personvognene af litra Bg, Ag, Bgc, ABg og BDg dukkede op i starten af halvfjerdserne, i takt med at DSB´s Centralværksted i Århus moderniserede et større antal Cc og Ac-vogne.
De mest synlige ændringer var, at vognene fik helt nye gavl- partier med nye drejedøre, og gummivulster i stedet for de oprindelige harmonikaer.
Endvidere fik vognene helt nye sæder.
Efter ombygningen mindede vognene derfor på mange punkter om B og A-vognene, som DSB havde modtaget de første eksemplarer af i 1964.
De var dog knapt 3 meter kortere, men til gengæld en smule bredere midt på.
Gummivulsterne var formentlig årsag til, at alle vogntyperne under et gik under betegnelsen ”gummivognene”.
Fælles for alle de fem vogntyper var, at vogne ombygget før 1972 blev opmalet i den sædvanlige brune farve, mens senere ombyggede vogne blev lakeret røde i forbindelse med ombygningen. Op gennem halvfjerdserne blev alle vognene efterhånden malet røde, og mange fik ligeledes indbygget røde slutlygter.
Fra sidst i halvfjerdserne fik vognene endvidere dampvarme- anlæggene udskiftet med elvarmeanlæg, hvorved 7. og 8. ciffer i vognnumrene ændredes til 44.

De 63 vogne af litra ABg, rullede ud fra værkstedet i Århus i 1971-73, ombygget fra ABv, ABh og ABhl-vogne, alle bygget på Scandia i perioden 1950-63 som litra AV.
ABg-vognene anvendtes både på hovedstrækningerne og på sidebanerne, i tog hvor behovet for første klasse var begrænset.
I 1979 deklasseredes 20 af vognene til rene anden klasses vogne med nyt litra Bv, disse vogne fik elvarme omkring 1982, og var i drift til omkring 1986.
De resterende ABg-vogne forsvandt i løbet af sidste halvdel af firserne.