Bg

Forbilledet
Personvognene af litra Bg, Ag, Bgc, ABg og BDg dukkede op i starten af halvfjerdserne, i takt med at DSB´s Centralværksted i Århus moderniserede et større antal Cc og Ac-vogne. De mest synlige ændringer var, at vognene fik helt nye gavl- partier med nye drejedøre, og gummivulster i stedet for de oprindelige harmonikaer.
Gummivulsterne var formentlig årsag til, at alle vogntyperne under et gik under betegnelsen ”gummivognene”.
Fælles for alle de fem vogntyper var, at vogne ombygget før 1972 blev opmalet i den sædvanlige brune farve, mens senere ombyggede vogne blev lakeret røde i forbindelse med ombygningen. Op gennem halvfjerdserne blev alle vognene efterhånden malet røde, og mange fik ligeledes indbygget røde slutlygter.
Fra sidst i halvfjerdserne fik vognene endvidere dampvarme- anlæggene udskiftet med elvarmeanlæg, hvorved 7. og 8. ciffer i vognnumrene ændredes til 44.
Bg-vognene var blandt de første gummivogne der dukkede op, og samtidigt dem der var flest af.
I alt 87 Bg-vogne rullede ud fra værkstedet i Århus i 1970-71, alle ombyggede fra Cc-vogne bygget på Scandia i perioden 1955-64 som litra CC.
Bg-vognene var i drift til omkring 1990, og anvendtes både på sidebanerne, og som lokale vogne i IC- og internationale tog.